Zdravstvena ustanova i privatna praksa u zdravstvenom turizmu Srbije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. juna 2017. godine su, zdravstvenim ustanovama i privatnim praksama koje su ispunile uslove za učešće u Projektu razvoja i promocije zdravstvenog turizma u Srbiji, uručeni sertifikati, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar je istakao da država, privreda i građani mogu samo da imaju benefit od razvoja zdravstvenog turizma. Jedna od prvih je naša Ordinacija Opal.