Usled lošeg postavljanja implantata, dolazi do kontraktura!
Kada se uklone kontrakture, pravi se prostor za nove implantate!
Dr Olivera može da se pohvali velikim brojem urađenih intervencija kad je u pitanju zamena implantata!