Kavitacija

Neinvazivno odstranjivanje tvrdokornih masnih naslaga.

Posebno dobri efekti su ispoljeni na trbuhu, bokovima, bedrima, unutrašnjoj strani kolena, zadnjici kao i na prsima kod muškaraca. Kavitacija s vakumom ima brojne prednosti, s obzirom da vakum stvara kožni nabor i podiže ga ka aplikatoru, čime se osigurava ravnomerno delovanje kavitacije. Tretman kavitacije se na taj način izvodi unutar kožnog nabora, na tačno određenom delu tkiva, koga povlači vakum. Vakumsakom terapijom znatno se ubrzava limfna drenaža, samim tim i eliminacija
štetnih produkata iz organizma, pre svega oslobođene masti.

ŠTA JE KAVITACIJA?

Kavitacija je prirodna pojava koja nastaje dejstvom niskofrekventnog ultrazvučnog talasa. Ultrazvučno polje pokreće stvaranje mehurića koji rastu do odredene veličine, nakon čega se slažu jedni na druge, prouzrokujući otpuštanje energije u vidu toplote i pritiska. Pritisak razbija masne ćelije u potkožnom masnom tkivu. Ostala tkiva (površina kože. krvni sudovi, nervi, mišići) ostaju van dejstva talasa, čime se ističe selektivnost aparata (isključivo na masne ćelije).

ŠTA SE DOGAĐA SA OSLOBOĐENOM MAŠĆU?

Mast se iz oslobođenih masnih ćelija u obliku triglicerida izlije u međućeliski prostor, gde se pod dejstvom enzima razgrađuje u glicerol i jednostavne masne kiseline. Glicerol je izvor energije. Masne kiseline se razgrađuju u jetri, kao i sve druge jednostavne masne uključujući i one iz hrane.

KAKO PROTIČE TERAPIJA?

Kavitacija ne zahteva posebnu pripremu za terapiju. Prvi korak je merenje obima
tela koji će se tretirati. Sama terapija izvodi se kružnim pokretima preko izabranog dela tela. Obično se tokom jedne terapije tretira jedan deo tela (npr. samo trbuh, noge ili zadnjica). Terapija se završava ponovnim merenjem obima tretiranog dela tela. Sama terapija traje od 20 d0 40 minuta u zavisnosti od veličine tretiranog dela i debljine masnih naslaga.

Za postizanje vidnih rezultata preporučuju se 3 do 6 terapija u razmacima od nedelju dana. Terapiju je moguće produžiti dok se ne postigne željeni rezultat.