Labioplastika

Labioplastika

Labioplastika

Labioplastika je hirurški postupak koji se koristi za korekciju i estetsku izmenu ženskih genitalnih usmina (labija). Labije su nabori kože i sluznice koje se nalaze oko vaginalnog otvora, a mogu varirati u veličini, obliku i izgledu. Labioplastika se često izvodi kako bi se promenio izgled labija ili rešili eventualni funkcionalni problemi ili nelagodnosti. Uvećane male usne su uglavnom urođeni problem. Uvećane male ili velike usne predstavljaju estetski, psihoseksualan i funkcionalan problem kod žena.

tipovi hirurškog postupka labioplastike

Labioplastika, operacija uvećanih malih polnih usana, predstavlja spoj rekonstruktivne i estetske plastične hirurgije u cilju rekonstrukcije (smanjivanja ili preoblikovanja) hipertrofičnih malih stidnih usana, kako bi one dobile svoj prirodni anatomski izgled i funkciju. Nije redak slučaj da je uvećana mala stidna usna samo sa jedne strane.

Bol prilikom seksualnih odnosa, hronična iritacija, teškoće prilikom održavanja lične higijene, sve su to razlozi da se podvrgnete ovom jednostavnom operativnom zahvatu u uslovima lokalne anestezije.

Postoje dva glavna tipa labioplastike:

  1. Reduktivna labioplastika: Ovaj postupak se koristi kako bi se smanjile ili skratile prekomerne labije, tj. labije koje su veće ili izdužene u odnosu na željeni izgled ili koje mogu uzrokovati nelagodnost tokom seksualnog odnosa, vežbanja ili nošenja uske odeće. U reduktivnoj labioplastici višak tkiva se uklanja i labije se oblikuju prema željenom izgledu. Hirurškom tehnikom se odstrani višak i ukoliko je neophodno učini dodatna rekonstrukcija malih usana ili koriguje asimetrija. Pacijentkinja napušta kliniku 2 sata nakon operacije.
  2. Augmentativna labioplastika: Ovaj postupak se koristi kako bi se povećale labije koje su manje ili nepravilnog oblika. Može uključivati transplantaciju sopstvenog masnog tkiva ili upotrebu fillera kako bi se postigao željeni oblik i punoća labija.

Labioplastika se obično izvodi kao ambulantni hirurški zahvat uz lokalnu anesteziju ili sedaciju, a pacijentkinja može napustiti bolnicu istog dana.

Koriste se fini resorptivni konci, koji se u toku narednih nekoliko dana spontano gube prilikom održavanja lične higijene.

Oporavak je prilično individualan i zavisi od osobe do osobe. Pacijentkinje su sposobne uglavnom da se vrate uobičajenim radnim aktivnostima posle 2 do 3 dana od operacije. Uključivanje u sportske aktivnosti se ne savetuje do 4 nedelje nakon operacije. Seksualna apstinencija je neophodna do mesec dana nakon operativne korekcije.

Labioplastika

Labioplastika
labioplastika pre 3
labioplastika pre 2
labioplastika posle 1