Zatezanje polnih usana filerima

Kod nekih žena postoji potreba da se velike polne usne zategnu, podmlade. Za opuštenost i smežuranost kože, dovoljno je popraviti jedrinu polnih usana hijaluronskim filerima. Tretman se može primeniti bez obzira na godine pacijenta. Postupak je estetska procedura i nikako ne utiče na osetljivost polnih organa.

Neki od uobičajenih razloga za prolazak kroz proceduru podmlađivanja vagine uključuju:

  1. Neelastičnost vaginalnog zida ili otvora (najčešće posle porođaja)
  2. Gubitak sveukupne vaginalne otpornosti, što može izazvati:
  • Nelagodnost kada se koriste tamponi
  • Teškoće pri postizanju seksualne stimulacije
  • Primetan osećaj izgubljene snage mišića

Podmlađivanje polnih usana je kratak, bezbolan postupak a oporavak kratak. Trajanje efekta zavisi od kvaliteta filera, najduže dve godine.

Ova procedura se može uraditi i sopstvenim masnim tkivom a efekat može trajati dugi niz godina.