Transfer masti za povećanje zadnjice

Transfer masti za povećanje zadnjice

Ovom procedurom uklanjamo masne naslage sa jednog dela tela gde ih ima u višku, a potom ih prebacujemo u regiju koju želimo da preoblikujemo i podmladimo.

Takozvano brazilsko podizanje zadnjice dolazi iz Brazila, kao što mu ime govori, ali je poslednjih godina postalo sve popularnije i u Srbiji. Zbog sve veće potražnje, hirurške tehnike se stalno razvijaju kako bi se blagim i niskorizičnim intervencijama postigli što bolji rezultati.

Transfer masti za povećanje zadnjice

Na Klinici Opal težimo hirurškim rezultatima koji izgledaju prirodno. Sam transfer sopstvene masti ne stvara lepu zadnjicu iz daljine te je stog a oblikovanje konture zadnjice važan deo tretmana. Samo tako možemo postići estetski ugodan rezultat.

Za šta je pogodno povećanje zadnjice sopstvenim masnim naslagama?

Masna naslaga koja je strana telu nije pogodna za povećanje zadnjice jer bi je telo odbacilo. Zato se koriste masne naslage dobijne iz dela pacijentovog tela koji ima dovoljne rezerve masti. Nažalost, ova procedura nije pogodna za veoma vitke pacijente, jer se ovde ne može ukloniti veća količina masti.

Lagano opuštanje zadnjice, na primer nakon smanjenja težine, takođe se može nadoknaditi podizanjem zadnjice transferom sopstvene masti.

Kako funkcioniše podizanje zadnjice sopstvenim masnim naslagama?

Pre nego što dođe do intervencije u našoj klinici, uvek je obavezna konsultacija unapred. Samo na taj način možemo da upoznamo pacijenta, njegove precizne ideje i moguću istoriju bolesti. Pošto operacija uvek predstavlja određeni napor za telo, pacijent treba da bude u dobrom fizičkom (i psihičkom) stanju.

Operacija je podeljena na dva glavna procesa. U prvom koraku uklanjamo višak masti sa drugog dela tela. Postupak je sličan onom kod konvencionalne liposukcije, s tom razlikom što se uklonjena masnoća sakuplja posebnim lipokolektorom, a zatim čisti i obrađuje. Zatim se ravnomerno ubrizgava u tkivo zadnjice finim kanilama kroz male rezove. Mast se tako može postaviti u pravi oblik.

Koja je naknadna nega potrebna nakon podizanje zadnjice sopstvenim masnim naslagama?

Operacija obično traje 2-3 sata i izvodi se u opštoj anesteziji. Pacijenti tada nose specijalnu kompresionu odeću za optimalno prilagođavanje konture i trajno oblikovanje. Ako je potrebno, mora se planirati noćenje u bolnici radi posmatranja. Pacijent treba da spava na stomaku najmanje 2-3 nedelje. Ovo omogućava da uneseno masno tkivo dobro raste i da se izbegavaju promene oblika usled pritiska.

Treba znati da neke od ubrizganih masnih ćelija telo ponovo razgrađuje. Zato uvek unosimo nešto veću količinu.

Koje su prednosti povećanja zadnjice sopstvenim masnim naslagama u odnosu na augmentaciju implantatima?

Povećanje zadnjice transferom sopstvene masti nudi brojne prednosti u odnosu na povećanje zadnjice implantatima. Vlastita donorska mast se unosi u manji, a samim tim i nežniji hirurški rez, zarastanje rana na malim rezovima je znatno kraće, a rizik od neželjenih efekata je takođe manji. Međutim, metoda autologne masti je posebno popularna zbog prirodnosti korišćenog materijala. Mnogi pacijenti se bore sa pomišljanjem na strani materijal u zadnjici.

Donorska mast se uzima iz oblasti sa dovoljnim rezervama masti. Ovo takođe pruža prednost da se manje problematične oblasti mogu ukloniti ili smanjiti.

Transfer masti za povećanje zadnjice
Transfer masti za povećanje zadnjice
Transfer masti za povećanje zadnjice
Transfer masti za povećanje zadnjice
Transfer masti za povećanje zadnjice