lipocube face

Lipocube face

Lipocube Lice 

Nano fat grafting je novi revolucionarni tretman koji postaje sve popularniji u estetskoj medicini za vraćanje volumena, konturisanje i oblikovanje lica, kao i poboljšanja samog kvaliteta kože. Lipocube Nano je mehanički uređaj za jednokratnu upotrebu za obradu lipoaspirata, autolognog masnog tkiva, u mili, mikro i nano fat graftu.

Sa obradom masti uz Lipocube dobije se mogućnost da se u toku istog tretmana mogu tretirati različiti delovi i slojevi lica. Tako duboki kompartmenti lica se tretiraju sa mili fat graftom gdje se daje potpora ligamentima, popunjavaju duboke i srednje duboke bore, te se dodaje volumen i kontura celokupnom licu. Zatim površni slojevi lica tretiraju se mikro fat graftom gde se popunjavaju prisutne srednje duboke bore lica i podočnjaci, a za najpovršniji deo lica i kože ostaje rezervisan za nano fat graft kojim se tretiraju plitke bore i poboljšava kvalitet same kože. 

Masno tkivo se u savremenoj medicini ne koristi samo za nadoknadu volumena, već i za regeneraciju, reparaciju i izlečenje.

U mastima se osim masnih ćelija nalazi i stromalna vaskularna frakcija (SVF) koja sadrži matične ćelije. Njihova primena se veoma koristi u regenerativnim terapijama jer matične ćelije produkuju i aktiviraju različite faktore rasta koji pospešuju regeneraciju i reparaciju tkiva.

lipocube
lipocube