Lipoliza

Injekcioni tretmani

Injekciona lipoliza je medicinska metoda za topljenje lokalizovanih masnih naslaga.

Lipolizom se smanjuju obimi koji su nastali nagomilavanjem masnih ćelija na određenim regijama.

Tretman se izvodi primenom lipolitičkih koktela koji dovode do topljenja masnih naslaga u određenoj regiji (reoblikovanje željene regije). Serijom od 3 do 6 tretmana postiže se željeni efekat, a postupak se ponavlja nakon četiri nedelje.

Vrsta i  količina lipolitika određuje se individualno u zavisnosti od potrebe klijenta. Za razliku od klasične dijete lipolizom postižemo kompletnu destrukciju masnih ćelija (adipocita), tako da u tretiranoj regiji ne dolazi do ponovnog nagomilivanja masnih naslaga.

Na mestu uboda može se javiti blag otok, crvenilo, ili modrice koje su prolaznog karaktera i povlače se za par dana.

Lipoliza
lipoliza 1
Ana Kokic lipoliza