Zamena implantata

Usled lošeg postavljanja implantata, dolazi do kontraktura!

Kada se uklone kontrakture, pravi se prostor za nove implantate!

Dr Olivera može da se pohvali velikim brojem urađenih intervencija kad je u pitanju zamena implantata!

Zamena implantata
Zamena implantata 1