Suspenzija (podizanje) grudi i zamena implantata

Na samom pregledu jako je važno proceniti kvalitet kože, stanje potkožnog masnog tkiva kao i samu poziciju grudi. Na osnovu svih tih parametara najpre je potrebno da sam doktor proceni i odluči koji tip operacije je potreban.

Potom je neophodno da pacijentu detaljno objasni vrstu i razloge za datu operaciju /efekte neposredno nakon operacije, kao i dugotrajne efekte/ i naravno moguće komplikacije. Samo adekvatan, jasan i precizan stav doktora može da naidje na potpuno razumevanje pacijenta, samim tim i do obostranog zadovoljstva rezultatom operacije, kako pacijenta tako i doktora!

Na fotografiji možemo videti grudi pacijentkinje PRE i POSLE, sa zamenjenim implantatima i podignutim grudima!