Korekcija i uvećanje tubularnih i asimetričnih grudi

Tubularne grudi predstavljaju problem u razvoju dojki. Osnovna karakteristika je uska baza malih dojki, dok su areola i bradavica široke.

Osnovni uzrok nastanka ovakvih dojki je nesklad u razvoju vezivnog tkiva. Naime, vezivno tkivo same dojke je čvrsto, dok je vezivno tkivo bradavice i areole labavo, što dovodi do ograničenosti u pravilnom rastu dojke u celosti. Kako su vezivna vlakna u predelu areole i bradavice popustljiva, tkivo čitave dojke prominira upravo kroz njih, čineći areole velike, dok same dojke ostaju male, izduženog oblika, podsećajući na cev (tubus), odakle i potiče sam naziv – tubularne grudi.